Menu

Generalforsamling i Romalt IF

image Generalforsamling i Romalt IF
14. januar 2020 kl. 08:59
Generalforsamling 2020

Generalforsamling i Romalt IF - mød op og støt op om din klub!
Romalt IF afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 28. januar 2020, kl. 19.30 i klubhuset.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning om arbejdet i det forløbne år.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Beretning fra udvalgene.
5. Bestyrelsens planer for det kommende år.
6. Godkendelse af budgettet for det kommende år.
7. Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer. Forslag skal sendes til formand Rita Nøddelund senest mandag den 20. januar 2020.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: følgende er på valg:
Rita Nøddelund - modtager genvalg.
Morten Hyldgaard - modtager genvalg.
Jesper Høj Jørgensen - modtager ikke genvalg.
Nanna Petersen (suppleant).
Anne Grete Krejberg (suppleant).
9. Godkendelse og valg af de af afdelingerne opstillede kandidater til formandsposterne.
10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
11. Eventuelt.

Med ønsket om stort fremmøde
Bestyrelsen
Romalt IF